HÅLLBARHET

En hållbar utveckling

Som fastighetsutvecklare har vi möjlighet att påverka hur vårt samhälle ska se ut. Det är ett ansvar som vi tar på allvar. Vi strävar efter att utveckla byggnader med hög standard vilket skapar bra förutsättningar för de samhällsviktiga verksamheter som bedrivs däri.

De byggnader som utvecklas av Wellbo ska inte bara fylla ett behov idag, de ska klara att stå under lång tid tid framöver. Då är det viktigt att de är resurseffektiva och byggda med sunda material.

Hållbart byggande

Vi bygger alltid våra äldreboenden så att de lever upp till kraven för Miljöbyggnad silver.

HÅLLBARHET

Energieffektiva hus

Vi strävar alltid efter att spara så mycket energi som möjligt – både i byggskedet och i den färdiga byggnaden. Det gör vi bland annat genom att bygga tätt och välisolerat.

På taken till våra äldreboenden placerar vi solpaneler som förser byggnaden med energi.