LOGISTIKFASTIGHETER

Bakgrund

Det behöver byggas många logistikanläggningar i Sverige de kommande åren. Det beror bland annat på e-handelns framfart och efterfrågan är som störst i storstadsregionerna. En väl fungerande logistikanläggning är en viktig pusselbit för företagarna som möjliggör både tillväxt och ökad lönsamhet.

Därför är det klokt att investera i en modern, effektiv och flexibel byggnad. Vi på Wellbo hjälper våra kunder hela vägen från att hitta rätt geografiskt läge till färdig logistikanläggning.

Göteborgsregionen
Jönköping
Stockholmsregionen
Östgötaregionen
Örebro
Helsingborg
Malmöregionen

Rätt läge

Det geografiska läget är viktigt när det kommer till lager och logistik. Närhet till större orter, stora trafikflöden och olika transportslag är några av de faktorer du ska tänka på om du funderar på en ny logistikanläggning.

Kontakta oss
LOGISTIKFASTIGHETER

Erbjudande och koncept

Vi utvecklar, finansierar och bygger, med vår egen byggorganisation, moderna logistikanläggningar – optimalt utformade för effektiv och rationell hantering av stora godsvolymer.  

Det innebär att vi hjälper våra kunder hela vägen från att hitta rätt geografiskt läge till färdig logistikanläggning. Vi utgår från hyresgästens behov, och anpassar anläggningen därefter.

 • Anpassad efter hyresgästens behov
 • Kort byggtid
 • En liten och dedikerad projektgrupp

En logistikanläggning från start till mål

1

Analys

Vi identifierar tillsammans behov och bästa geografiska läge.
2

Förslag

Wellbo presenterar ett projektförslag avseende projektering, finansiering och färdigställande av en ny logistikfastighet.
3

Drift och kostnad

Wellbo och hyresgästen kommer överens om färdigställandeplan samt hyresnivå för den nya logistikanläggningen.
4

Byggnation

Wellbo projekterar och färdigställer logistikanläggningen med egna byggresurser där våra kunder vill etablera sig.
5

Inflytt

8-10 månader från byggstart är den nya logistikanläggningen klar för inflyttning.
LOGISTIKFASTIGHETER

Vårt koncept för logistikfastigheter

Vårt koncept för logistikfastigheter erbjuder en kort byggtid – på bara 8-10 månader står den nya logistikanläggningen klar.

Wellbos logistikanläggningar byggs för att klara kraven för miljöcertifieringar. Det innebär bland annat att de är energieffektiva och byggs med sunda material.

Den invändiga takhöjden är 12 meter.
Hög golvbärighet, 50 kN/kvm.
Byggs för att uppnå hyresgästens önskemål på miljöcertifiering.
Kontor på entresol.
Flertalet vädertätade lasthus.
LOGISTIKFASTIGHETER

Fastighetsägare

Logistikfastigheter är en god investering. E-handeln ökar för varje år och likaså kraven på effektiv godshantering. Våra svenska städer växer samtidigt som vi handlar allt mer online.

Dessutom förfinas våra köpbeteenden och vi har höga krav på stort utbud och snabba leveranser till och från hemmet. Det är några av anledningarna till att det blir det allt viktigare med välfungerande logistikanläggningar.

 

Fördelar med att investera i logistikfastigheter:

 • Stabil avkastning
 • Långa hyresavtal
 • Låg risk
 • Låg konjunkturkänslighet
 • Stabila hyresnivåer
 • Hög uthyrningsgrad
 • Goda förutsättningar för gynnsam finansiering
 • Makrotrender som ökar efterfrågan

Markägare – se hit!

Har du mark där vi skulle kunna bygga en ny logistikfastighet? Vi är alltid på jakt efter nya projekt och vill gärna komma i kontakt med dig.

Kontakta oss