Bild på en modern samhällsfastighet, inuti konturerna på bokstaven W. Nyckelord: Utveckling av samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter

Wellbo driver utveckling av samhällsfastigheter i hela landet med fokus på äldreboenden, skolor och vårdfastigheter med långa hyresavtal.


Wellbo har lång erfarenhet och bred kompetens inom fastighetsutveckling och för en nära och personlig dialog med kommuner och regioner för att lösa behoven av moderna, ändamålsriktiga och hållbara samhällsfastigheter.

Wellbomodellen – ett unikt helhetsgrepp

Hållbarhet för långsiktigt ägande och förvaltning

Utveckling av moderna samhällsfastigheter med människan i centrum

Kombinerar effektiv fastighetsutveckling och teknologi för kostnadseffektiv bemanning

Fastigheter som möjliggör en god driftsekonomi

Effektiv projektledning i nära samarbete med kommuner och regioner

Bild på byggnaden Borgholm
produktion-tagg

BORGHOLM​

Särskilt boende i Borgholm om 80 platser. Hyresgästen är Borgholms kommun som tecknat ett 20 årigt hyresavtal. Byggnaden är under byggnation och ska överlämnas till hyresgästen i februari 2024.

  • Särskilt boende 80 platser
  • Lägenheter 32kvm
  • Miljöbyggnad silver
  • Utemiljö som främjar rörelse
  • Sopsugsanläggning
  • Kyla
  • Hyresavtal 20 år


Wellbo är fastighetsutvecklare med BJC Group AB som investerare och fastighetsägare.