SAMHÄLLSFASTIGHETER

Bakgrund

För att Sverige ska fungera krävs bra samhällsfastigheter. När ett nytt område ska utvecklas är det inte bara bostäder och kommersiella lokaler som ska till – det är viktigt att räkna med det ökade behovet av förskolor, skolor och äldreboenden.

De kommande tio åren behöver Sverige bygga fler än 1 000 nya skolor och ungefär lika många äldreboenden. Här är Wellbo med och tar ett helhetsansvar. Vi utvecklar moderna och kostnadseffektiva samhällsfastigheter av hög kvalitet – och dessutom på kort tid.

Dags att bygga nytt äldreboende?

Vi kan hjälpa er hela vägen från markköp till färdig byggnad. Vid ett första möte pratar vi förutsättningslöst utifrån era behov.

Kontakta oss
SAMHÄLLSFASTIGHETER

Erbjudande och koncept

Vi på Wellbo utvecklar, finansierar och bygger, med vår egen byggorganisation, moderna och funktionella äldreboenden av hög kvalitet över hela landet. Vi kan också hjälpa till att skapa en god driftsekonomi med avseende på bemanning, så att resurserna användas rätt och effektivt. Genom att använda standardiserade byggkoncept, tighta projektgrupper och smart tänkande pressar vi såväl kostnad som byggtid. Vi räknar med en byggtid på 14 månader utav ett särskilt boende om 60 platser. Vi hanterar hela kedjan till nyckelfärdiga äldreboenden, från projektering och byggnation till färdig byggnad.

Vi samarbetar med såväl kommuner som privata aktörer beroende på hur respektive kommun valt att hantera sin äldreomsorg. I de fall där kommunen föredrar en privat aktör inom vård och omsorg är vi behjälpliga med att finna rätt aktör, hitta rätt placering, teckna hyresavtal och uppföra deras koncept med våra egna byggresurser. I de fall där Wellbo själv inte är fastighetsägare ser vi till att gemensamt med hyresgästen finna en seriös och långsiktig fastighetsägare. Vår ambition är att alltid leverera en helhetslösning där vi inte bara ta hänsyn till fastigheten utan vi hjälper även till med en bemanningsstrategi om så önskas. Oavsett situation och samarbetsstruktur så ligger alltid vårt fokus på att bygga riktigt bra bostäder för våra äldre där även personal och anhöriga trivs.

 • Kort byggtid
 • Smart driftsekonomi
 • Hög kvalitet

Ett äldreboende från start till mål

1

Analys

Tillsammans identifierar vi nuvarande och framtida behov av äldreboendeplatser.
2

Förslag

Wellbo presenterar ett projektförslag avseende projektering, finansiering och färdigställande av ett nytt äldreboende.
3

Drift och kostnad

Vi kommer överens om en färdigställandetidplan samt en målbild kring total årskostnad, drift och fastighetskostnad, för det nya äldreboendet.
4

Finansiering

Wellbo finansierar hela projektet vilket innebär att kommunen/privat aktör inte belastas med några investeringskostnader eller projektrisker.
5

Byggnation

Wellbo projekterar och färdigställer samhällsfastigheter med egna byggresurser över hela landet.
6

Inflytt

14 månader från byggstart är det nya äldreboendet klart för inflyttning.

Experthjälp

Ett äldreboende skall vara varmt och välkomnande oavsett om man man är hyresgäst, anställd eller närstående. Wellbos Elisabeth Persson har över trettio års erfarenhet av svensk äldreomsorg och har utvecklat äldreboendekoncept med fokus på funktionalitet och att skapa en god hemkänsla. Elisabeth hjälper till att skapa mervärden i vårdfastigheten och kan även hjälpa till i bemanningsfrågor som i sin tur bidrar till en sund och god driftsekonomi.

SAMHÄLLSFASTIGHETER

Vårt koncepthus

I vårt koncepthus kombinerar vi en hemlik boendemiljö med modern inredningsarkitektur. Vi bygger också in förutsättningar för modern digital teknik. Forskning visar att en god utemiljö är viktig för de boendes hälsa och välbefinnande. Därför lägger vi krut på att skapa en trivsam utemiljö för alla årstider. Om huset byggs i stadsmiljö kan en grön takterrass anläggas.

Koncepthuset, som byggs med prefabricerad betong, har en kort byggtid på 14 månader. Vi bygger dessutom alltid för att klara kraven för Miljöbyggnad silver och med hjälp av solpaneler på taken förses husen med egenproducerad energi.

Husets utformning anpassas efter den omgivande miljön.
På varje plan finns två avdelningar med tio lägenhet vardera. alltså totalt 60 lägenheter.
Varje avdelning har ett gemensamt allrum med matplats, vardagsrum och kök – i direkt anslutning till en generös uteplats eller balkong.
Lägenheter om 32 kvm.
SAMHÄLLSFASTIGHETER

Fastighetsägare

Det är en bra idé att investera i samhällsfastigheter. Prognoser visar att Sverige har ett stort behov nya skolor, förskolor och äldreboenden.

Fördelar med att investera i samhällsfastigheter:

 • Stabil avkastning
 • Långa hyresavtal
 • Låg risk
 • Låg konjunkturkänslighet
 • Stabila hyresnivåer
 • Hög uthyrningsgrad
 • Geografiskt läge av mindre betydelse
 • Goda förutsättningar för gynnsam finansiering
 • Demografisk utveckling som ökar efterfrågan

Markägare – se hit!

Har du mark där vi skulle kunna bygga ett nytt äldreboende? Vi är alltid på jakt efter nya projekt och vill gärna komma i kontakt med dig.

Kontakta oss