ÄLDREBOENDE

Vi utgår från era önskemål

Vi samarbetar med såväl kommuner som privata aktörer. Det kan till exempel vara beroende av hur respektive kommun väljer att hantera sin äldreomsorg. Om kommunen föredrar en privat aktör inom vård och omsorg kan vi hjälpa till att finna rätt aktör, hitta rätt placering, teckna hyresavtal och uppföra deras koncept med våra egna byggresurser. Vid ett första möte pratar vi förutsättningslöst utifrån era behov.

Vår ambition är att alltid leverera en helhetslösning där vi inte bara tänker på att bygga effektivt. Vi kan även hjälpa till med en bemanningsstrategi. Eftersom omkring 85 procent av kostnaden ligger på driften är det i driftsfasen som hanteringen av varje skattekrona blir extra viktig. Där fyller vår breda kompetens och våra experter en särskilt viktig roll i kombination med kommunens egen expertkunskap.

ÄLDREBOENDE

Wellbo Fastigheters grundkoncept

I vårt grundkoncept kombinerar vi en hemlik boendemiljö med funktionell inredningsarkitektur. Vi bygger också in förutsättningar för modern digital teknik. Eftersom forskning visar att en god utemiljö är viktig för de boendes hälsa och välbefinnande skapar vi en trivsam utemiljö för alla årstider med promenadstråk, odlingar och vinterträdgård. Om huset byggs i stadsmiljö kan det få en grön takterrass. Genom standardiserade byggkoncept, små och effektiva projektgrupper och smart tänkande pressar vi såväl kostnader som byggtid. Wellbo Fastigheters äldreboende byggs i grundkonceptet med prefabricerad betong och har då en kort byggtid på 14 månader för ett särskilt boende med 60 platser.

Vi bygger dessutom alltid för att klara kraven för Miljöbyggnad silver och med hjälp av solpaneler på taken förses husen med egenproducerad energi. Att vi erbjuder ett grundkoncept innebär inte att alla äldreboenden måste se likadana ut. Tvärtom. Vi lyssnar in kommunens önskemål och utformar boendet till lokala behov och den omgivande miljön.

Utformningen anpassas efter kommunens önskemål.

Ett äldreboende från start till mål

Analys

Tillsammans identifierar vi nuvarande och framtida behov av äldreboendeplatser.

Förslag

Wellbo presenterar ett projektförslag avseende projektering, finansiering och färdigställande av ett nytt äldreboende.

Drift och kostnad

Vi kommer överens om en färdigställandetidplan samt en målbild kring total årskostnad, drift- och fastighetskostnad, för det nya äldreboendet.

Finansiering

Wellbo finansierar hela projektet. Det innebär att kommunen/privat aktör inte belastas med några investeringskostnader eller projektrisker.

Byggnation

Wellbo projekterar och färdigställer samhällsfastigheter med egna byggresurser över hela landet.

Inflytt

14 månader från byggstart är det nya äldreboendet klart för inflyttning.
ÄLDREBOENDE

Välfärdsteknologi

Hur kan en smart fastighet bidra till bättre välfärd?

Trygghet

Verksamheten vet var omsorgstagaren befinner sig i rum, korridorer och utomhus. Om brukaren lämnar områden får såväl brukaren som verksamheten larm.

Förebyggande information

Med stöd av tekniken kan personalen identifiera normalt beteende/rutiner och identifiera avvikelser med larm.

Stödjande teknik

Teknik som digitalt styrda dörrar, fönster och belysning och olika fastighets-funktioner regleras baserat på personalens och omsorgstagarens behov och agerande i byggnaden, trädgården och den övriga omgivningen.

Oberoende

Med stöd av en smart fastighet kan vården tillhandahålla fler tjänster i hem och boende, såsom videokommunikation, medicinering och planering.

Expertstöd för god omsorg

Ett äldreboende ska vara varmt och välkomnande oavsett om du är hyresgäst, anställd eller närstående. Wellbos Elisabeth Persson har över trettio års erfarenhet av svensk äldreomsorg och har utvecklat Wellbo Fastigheters äldreboendekoncept med fokus på funktionalitet och att skapa en god hemkänsla. Elisabeth hjälper till att skapa mervärden i vårdfastigheten och kan även hjälpa till i bemanningsfrågor som i sin tur bidrar till en sund och god driftsekonomi. Vi har också expertis inom neurologi och strokeforskning samt boendets arkitektur knutna till oss.

 

LÄS MER OM OSS