Nyhet

BJC blir ny delägare i Wellbo

By maj 23, 2020 No Comments

BJC Group AB är sedan mars 2019 delägare i fastighetsutvecklingsbolaget Wellbo Group AB. BJC arbetar sedan 1991 med projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Bolagen inleder ett strategiskt samarbete i syfte att i nära samverkan med kommuner utveckla samhällsfastigheter och bostäder. Wellbo kommer att verka som ansvarig fastighetsutvecklare och BJC blir långsiktig fastighetsägare i gemensamma utvecklingsprojekt

Wellbo och BJC:s gemensamma vision är att utveckla välfärden och på så vis bidra till utvecklingen av det goda samhället. Det uppnår vi genom att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter vi verkar ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

www.bjcgroup.se