OM WELLBO

Vad vi står för

Wellbos affärsidé är att vara en välfärdsutvecklare i samverkan med kommuner. Vi bidrar med vår kunskap för att utveckla, bygga och långsiktigt förvalta samhällsfastigheter med människan i fokus. Som fastighetsutvecklare har vi möjlighet att påverka hur vårt samhälle ska se ut. Det är ett ansvar som vi tar på allvar.

Vi strävar efter att utveckla byggnader med hög standard vilket skapar bra förutsättningar för de samhällsviktiga verksamheter som bedrivs där. Wellbo tar ett helhetsansvar för att utveckla moderna och kostnadseffektiva samhällsfastigheter av hög kvalitet – och dessutom på kort tid.

Wellbo Fastigheter – välfärdsutvecklaren

Det är vår roll att lyssna på kommunen så att rätt hus byggs på rätt plats för rätt verksamhet. Kommunens behov av välfärdsutveckling är vår utgångspunkt. Att bygga och förvalta byggnader är vårt verktyg.

OM WELLBO

Kunskap, ärlighet och effektivitet

När vi startade Wellbo utgick vi från vilket företag vi själva skulle vilja samarbeta med. Därför utgår vår verksamhet från en värdegrund som baserar sig på kunskap, ärlighet och effektivitet.

Kunskap

Att utveckla och bygga bra hus är det många som kan. Men att bygga och förvalta hus är inte målet, det är ett verktyg för att utveckla välfärden. Vi har en dialog kring kommunens behov och bedriver arbetet för och med kommuninnevånarna. Därför har vi som är knutna till Wellbo Fastigheter kompetens och erfarenhet inom flera olika områden: affärsutveckling, fastighetsutveckling, bygg, finans, omsorg, demensvård och boendearkitektur.

Ärlighet

Vi har en helt öppen process. Vi är öppna med alla kostnader, inte bara de byggnadsrelaterade, utan också alla framtida beräknade driftskostnader. De som står för 85 procent av totalkostnaden. Vi bjuder på vår kunskap och delar med oss av vår erfarenhet.

Effektivitet

Vi är en liten och därmed snabbfotad organisation. Vi har inte en färdig modell som våra kunder måste anpassa sig till utan arbetar alltid på det sätt som våra kunder vill och som passar dem bäst.

OM WELLBO

Organisation

Wellbo Fastigheter drivs av en erfaren grupp entreprenörer med goda referenser och stor erfarenhet. Vi kombinerar kunnande från bygg och fastighetsutveckling med industri- och finansbranschen. Wellbo har även experter inom vård och omsorg, demensvård och boendearkitektur knutna till företaget.

Den samlade kompetensen gör att vi inte bara ser till investeringen utan också kan utforma samhällsfastigheter som gör att skattemedel används effektivt i den kommande driften.

Verksamhet

Carmith Mårtensson

Vd
Carmith har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling och har tidigare arbetat som vd på Wästbygg Projektutveckling. Dessförinnan var han affärsutvecklingschef på Skanska. Han har en internationell civilekonomutbildning från Göteborgs Universitet.
+46 70 287 65 60
carmith.martensson@wellbofastigheter.se

Johan Warfvinge

Johan arbetar med bygg och affärsutvecklingsfrågor. Han har en bred erfarenhet av bygg och utvecklingsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen sedan mer än 17 år.  Tidigare verksam inom Wästbygg Gruppen där han arbetade med affärs- och projektutveckling. Han har även medverkat i Wästbygg Gruppens koncernledning som försäljnings- och marknadschef. Han har tidigare även varit grundare, delägare och verksam i byggprojektledningsbolaget Akuro.  Johan har en examen i Affärsutveckling och Entreprenörskap från Chalmers Tekniska Högskola.
+46 70 298 16 60
johan.warfvinge@wellbofastigheter.se

Robert Jukic

Robert har under 20 års tid arbetat med affärs- och strategiutveckling, M&A och investeringar. Under senare år har han varit verksam inom och som investerare i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som delägare i och styrelseledamot för Tuve Bygg.
Robert Jukic innehar en magisterexamen från Handelshögskolan I Göteborg samt kandidatexamen från Johnsson & Wales University, RI, USA.
+46 73 420 58 82
robert.jukic@wellbofastigheter.se

Martin Holmquist

Martin har under drygt 20 års tid varit verksam inom affärs- och strategiutveckling, M&A och investeringar. Under senare år har Martin Holmquist varit verksam som investerare inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som delägare i Tuve Bygg.
Martin Holmquist har en jur kand examen från Lunds Universitet samt en Mastersutbildning i EU-rätt från Collège d’Europe, Brügge.
+46 70 910 99 80
martin.holmquist@wellbofastigheter.se

Pekka Merta

Pekka har arbetat i mer än 35 år i ledande befattningar inom Peab och Skanska och kommer närmast från en befattning som vd och koncernchef för Tuve Bygg. Han har en gedigen erfarenhet inom samhällsfastigheter, bostäder och kommersiella projekt och har genom åren varit delaktig i många stora projekt såsom Sahlgrenska Universitetssjukhus, Gothia Towers, Arlanda flygplats, Mall of Scandinavia och Tele2 Arena samt ett flertal skolor. Pekka har en byggingenjörsutbildning.
+46 733004179
pekka.merta@wellbofastigheter.se

Sakkunniga experter

Kajsa Crona

Sakkunnig bostäder och stadsbyggnad
Kajsa, arkitekt SAR, adj professor Chalmers, Affärsutvecklingsstrateg Bostäder Sweco, är en prisbelönt arkitekt med fokus på bostäder och stadsbyggnad. Som praktiserande arkitekt har hon erfarenhet av alla olika typer av bostäder i alla skeden.  På Sweco leder hon även Bolabbet, ett innovationslabb för hållbara bostäder inom Sweco Architects.
Kajsa är professor på Chalmers och engagerad i Centrum för boendets arkitektur genom forskning och undervisning.
”Att rita bostäder och samhällsfastigheter med människan i fokus ligger mig varmt om hjärtat. Det bästa resultatet uppstår alltid när arkitekt jobbar tätt tillsammans med byggherre. Därför är det väldigt roligt att få arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i ett sammansvetsat och kunnigt gäng på Wellbo.”

Elisabeth Persson

Sakkunnig äldreomsorg, styrelseledamot 
Elisabeth har varit verksam inom svensk äldreomsorg i över trettio år varav tjugo år i ledande befattning. Hon har arbetat på samt drivit och utvecklat koncept för moderna äldreboenden och hemtjänst runt om i Sverige. Elisabeth har även arbetat med upphandling och införande av välfärdsteknologi inom området.
Elisabeth har en kandidatexamen från sociala omsorgsprogrammet vid högskolan i Jönköping samt en magisterexamen inom management – ledning av hälso- och välfärdsorganisationer från Linköpings Universitet. Under sista året har hon även läst ”Design för det moderna äldrelivet – framtidens äldreboende” vid Lunds Universitet.
”Våra äldre är värda det bästa och jag upplever att Wellbo har ett genuint intresse av att skapa moderna funktionella äldrefastigheter. Wellbo har även förstått vikten av att skapa äldreboenden som möjliggör en sund ekonomi och effektiv drift. Frågan är avgörande redan nu och kommer bli än viktigare i framtiden.”

Christian Blomstrand

Sakkunnig strokeforskning
Christian Blomstrand startade karriären i basal hjärnforskning och blev tidigt uppmärksam på hjärnans stora möjlighet till förändring. Hans arbete inom neurologi har visat på hur stora vinster kan göras i förebyggande arbete, akutbehandling, rehabilitering och stöd. På senare år har Christians forskning främst koncentrerats kring den stora folksjukdomen stroke och de kognitiva följder som kan försvåra ett oberoende liv. Kärlsjukdom i hjärnan och Alzheimer hör också till samhällets stora utmaningar.
Christian Blomstrand har varit verksam i Sahlgrenskas sjukhusledning och även bidragit med sin kunskap i utvecklingen av kommunernas vårdprocesser i samverkan, inte minst i stora utbildningssatsningar. Christian är professor emeritus i neurologi och arbetande ordförande i Stiftelsen Strokeforskning i Väst.
”Jag tror på Wellbos vision att utveckla byggnation som utgår från ett samhällsansvar, både ur de framtida brukarnas och beställarnas/ägarnas perspektiv. Hjärnans hälsa stimuleras av fysiska och mentala aktiviteter i en positiv miljö som ökar möjlighet till samvaro och social aktivitet. Det biologiska åldrandet kan påverkas. I ett hälsofrämjande koncept har yttre miljö och utformning av boende samt närområde en avgörande roll.”

Styrelse

Lennart Holm

Styrelseordförande
”För mig har innovativa, långsiktiga och hållbara lösningar alltid varit avgörande faktorer i mina olika engagemang. Det känns därför oerhört meningsfullt och engagerande att få vara med som en kugge i Wellbos fantastiska team där samhällsnyttan verkligen tillåts stå i centrum.”
Lennart har lång erfarenhet från ledande befattningar i multinationella bolag. Han driver nu egen verksamhet med fokus på entreprenörskap och investeringar. Under sin karriär har Lennart innehaft positioner som bland annat koncernchef och styrelseordförande för Perstorp AB och BillerudKorsnäs AB samt ledande positioner inom flera andra internationella verksamheter. Han var också under en lång rad år aktivt engagerad i SOS barnbyar där han verkade som vice ordförande för den svenska organisationen.
Förutom styrelseuppdraget i Wellbo är Lennart ledamot av styrelserna i vattenreningsbolaget Axolot Solutions Holding AB, cancerforskningsbolaget CarryGenes Therapeutics AB samt det egna investeringsbolaget Holm & Gross Holding AB.
Under senare år har Lennart Holm varit verksam inom och investerare i bygg- och fastighetsbranshen, bland annat som delägare i och styrelseordförande för Tuve Holding/Tuve Bygg AB.

Mats Rydhede

Styrelseledamot
Mats Rydhede har drivit egen verksamhet sedan mitten på 80-talet då han var konsult inom bl.a. ekonomistyrning och finansiering. Han har varit verksam inom en rad olika branscher, men på senare år har det varit mest fokus på verksamheter relaterade till bygg och fastighet.
Mats, grundare till Hammarviken, är styrelseordförande i Hammarviken och de flesta av dotterbolagen. Han har bl.a. erhållit ordförandeutmärkelsen Guldklubban i västra Sverige. Vid sidan av Hammarviken har han haft åtskilliga ordförandeuppdrag hos företag, bank, stiftelser och ideella föreningar.

Bengt Westin

Styrelseledamot
Bengt har drygt 35 års erfarenhet i branschen och har drivit ett flertal bolag inom bygg och fastighetsutveckling. Bengt är grundare och huvudägare i BJC Group AB och har varit vd i bolaget från start fram till januari 2019 då stafettpinnen lämnades över till Daniel Bruun. Bolaget har drivit ett stort antal projekt från planprocess till färdiga fastigheter. Genom åren har drygt 800 bostäder i olika former uppförts, hyres- och bostadsrätter, vårdboende samt även skolor, kommersiella lokaler och parkeringshus.
Nuvarande styrelseuppdrag är huvudsak i koncernbolag och intressebolag.

Thomas Dahl

Styrelseledamot
Thomas har lång erfarenhet från ledande befattningar i Börsnoterade Fastighetsbolaget Wallenstam AB. Han driver nu egen verksamhet med fokus på fastighetsutveckling. Tidigare positioner inkluderar bla, VD Wallenstam Företag AB och Vice VD i Wallenstam AB, mångårigt styrelsearbete i intresseorganisationen ”fastighetsägarna” region Väst och Sverige. Nuvarande Styrelseengagemang är:
Ordförande; Entreprenadföretaget K21
Ledamot; Aspelin och Ramm AB, Handelsbanken Östra Hamngatan Göteborg, Wellbo

Övriga styrelseledamöter:

Robert Jukic
Martin Holmquist

 

Se ytterligare information under Verksamhet