Pressmeddelande

BJC Group och Wellbo Fastigheter får markanvisning för Söderhamns första trygghetsboende

By september 8, 2020 No Comments

Behovet av bra och trygga bostäder anpassade för äldre är stort i många kommuner. Söderhamn är inget undantag och därför planerar kommunen nu sitt första trygghetsboende. BJC Group har i samverkan med Wellbo Fastigheter tilldelats markanvisning för trygghetsboendet efter en markanvisningstävling.

Totalt kommer projektet att omfatta omkring 50 moderna lägenheter av hög kvalitet, anpassade för en äldre målgrupp. Utöver lägenheter för ett självständigt boende får trygghetsboendet också gemensamma lokaler där de boende kan välja att äta tillsammans eller ha andra gemensamma aktiviteter. Under några timmar per vecka finns servicepersonal tillgänglig.

– Vi vill gärna ta tillvara områdets fina värden och komplettera med attraktiva utemiljöer, säger Carmith Mårtensson, vd på Wellbo Fastigheter som står för utvecklingsarbetet.

Start av planarbetet sker omgående och så snart detaljplanen fastställts kan exakt tidplan och byggstart presenteras.

Fakta:
Wellbo Fastigheters affärsidé är att vara en välfärdsutvecklare i samverkan med kommuner. Tillsammans med delägaren och samarbetspartnern BJC Group bidrar man med kunskap för att utveckla, bygga och långsiktigt förvalta samhällsfastigheter. BJC Group har arbetat sedan 1991 med projektutveckling och fastighetsförvaltning.