Pressmeddelande

Hammarviken Fastigheter investerar i Wellbo Fastigheter

By september 21, 2020 No Comments

Wellbo Fastigheter i Göteborg stärker sitt erbjudande med ytterligare en finansiellt stark samarbetspartner. Med Hammarviken som delägare kan bolaget bidra till kommuners utveckling och attraktivitet genom stadsutveckling och kan gå in som långsiktiga fastighetsägare och förvaltare i ett flertal av Sveriges kommuner.

– Vi är väldigt glada att få ytterligare en stark finansiär, utöver BJC Group, som vill gå in i långsiktiga stadsutvecklingsprojekt tillsammans med oss, säger Wellbo Fastigheters vd Carmith Mårtensson. Hammarviken som delägare och investeringspartner förstärker våra möjligheter att i samverkan med kommuner inte bara utveckla moderna och kostnadseffektiva samhällsfastigheter. Vi kan dessutom erbjuda ett långsiktigt ägande och förvaltning i alla Sveriges kommuner.

– Investeringen i Wellbo går hand i hand med mycket av det som Hammarviken står för. Personerna bakom delar våra värderingar, vilket är en grundförutsättning för att vi ska vara intresserade av ett bolag. Hammarviken som investerare arbetar utifrån ett långsiktigt tänk och med vår långa erfarenhet inom bygg- och fastighetssektorn tror vi att vi kommer kunna tillföra kompetens och ett aktivt ägande. Vi ser fram emot denna intressanta och spännande resa som väntar Wellbo, säger Mats Rydhede, styrelseordförande Hammarviken.

Inom Wellbo Fastigheter finns en samlad mångårig erfarenhet och kompetens kring fastighetsutveckling och byggnation. Bolaget vill inte bara bidra med kunskap för enstaka fastigheter utan ser på kommunens utveckling ur ett större och mer långsiktigt tillväxtperspektiv. Det kan innebära ett stadsutvecklingsprojekt där man över tid utvecklar och bygger samhällsfastigheter som äldreboenden, skolor, förskolor och familjecentraler i kombination med bostäder i olika upplåtelseformer.

– En helhetssyn på kommunens erbjudande av välfärd och service är ett viktigt led i att höja attraktionskraften, inte minst för mindre och medelstora kommuner, understryker Carmith Mårtensson. Som fastighetsutvecklare har vi möjlighet att påverka hur vårt samhälle ska se ut och vår affärsidé är att tillsammans med kommunerna vara en välfärdsutvecklare.

Sedan tidigare är även BJC Group delägare i Wellbo Fastigheter. BJC Group har arbetat sedan 1991 med projektutveckling och fastighetsutveckling.

 

Fakta:

Wellbo Fastigheters affärsidé är att vara en välfärdsutvecklare i samverkan med kommuner. Tillsammans med sina delägare och samarbetspartner Hammarviken och BJC Group bidrar bolaget med kunskap i stadsutveckling genom att utveckla, bygga och långsiktigt förvalta samhällsfastigheter.

www.wellbofastigheter.se

Hammarviken är en familjeägd och Göteborgsbaserad företagsgrupp. Bolaget har lång erfarenhet av att investera i mindre och medelstora bolag som har ambitionen att växa. Med ett aktivt ägande, stort engagemang och bred kompetens växer de tillsammans med sina bolag.
www.hammarviken.com

Mats Rydhede
Carmith Mårtensson