VÄLFÄRDSUTVECKLING FÖR KOMMUNER

Vi arbetar på det sätt som
passar er bäst

Ni är bra på välfärd. Vi är bra på fastighetsutveckling utifrån kommuners behov. Tillsammans kan vi utveckla välfärden på ett sätt som tar vara på varje skattekrona. Inte bara idag utan också i morgon.

Vi har lyssnat på fler än 100 kommuner och deras behov av välfärdsutveckling. Det har gett oss en unikt bred kunskap och förståelse inte minst för mindre och medelstora kommuners utmaningar. Vi arbetar sida vid sida med kommunens egna experter genom hela processen. Tillsammans identifierar vi nuvarande och framtida behov. Det optimala är om det finns möjlighet att kombinera samhällsfastigheter som äldreboenden, trygghetsbostäder, LSS, skolor och förskolor med varandra och gärna i kombination med bostäder.

VÄLFÄRDSUTVECKLING FÖR KOMMUNER

Trygg ekonomi

Välfärdsutveckling kräver stora investeringar. Därför har Wellbo Fastigheter utvecklat en modell som innebär att vi erbjuder oss att finansiera projektet. Kommunen belastas inte med investeringskostnader eller projektrisker. Givetvis sker detta helt i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling. Wellbo Fastigheter drivs av en erfaren grupp entreprenörer med goda referenser och stor erfarenhet. Vi kombinerar kunnande från bygg och fastighetsutveckling med industri- och finansbranschen.

Wellbo har även experter inom vård och omsorg, demensvård och boendets arkitektur knutna till företaget. Den samlade kompetensen gör att vi inte bara ser till den initiala investeringen, utan kan utforma samhällsfastigheter som gör att skattemedel används effektivt även i den kommande driften. Vi arbetar tillsammans med kommunen genom hela processen.

Svenska kommuner behöver bygga fler än tusen nya skolor och lika många äldreboenden de kommande tio åren.