Samhällsfastigheter bostäder hotell och kommersiella fastigheter

Utveckling av fastigheter bostäder hotell. Wellbo utvecklar och driver projekt inom samhällsfastigheter, bostäder, hotell och kommersiella fastigheter. 

Pil nedåt
Bild på en modern samhällsfastighet, i detta fall en skola. Nyckelord: Utveckling av fastigheter bostäder hotell

SAMHÄLLSFASTIGHETER

Wellbo utvecklar samhällsfastigheter i hela landet med fokus på äldreboenden, skolor och vårdfastigheter. Vi har omfattande erfarenhet och expertis inom fastighetsutveckling och arbetar nära kommuner och regioner för att skapa moderna, ändamålsenliga och hållbara samhällsfastigheter med långa hyresavtal.

BOSTÄDER

Wellbo utvecklar bostads- och fritidshusområden i attraktiva lägen i Göteborgsregionen och längs västkusten från Strömstad i norr till Malmö i söder. Vi sköter hela processen från markförvärv till färdigställande och försäljning, med fokus på äganderätter och bostadsrättsföreningar (BRF-projekt).

Bild på en modern bostadsbyggnad, med havsutsikt och solnedgång i bakgrunden. Nyckelord: Utveckling av fastigheter bostäder hotell
Bild på ett hotell, modern arkitektur med lyxig omgivning. Nyckelord: Utveckling av fastigheter bostäder hotell

HOTELL

Wellbo samarbetar med investeringspartners för att utveckla hotell med betydande tillväxtpotential. Vi prioriterar hotell med hög värdeutvecklingspotential, både när det gäller fastighetsutveckling och optimering av hotellrörelsens drift.

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Wellbo driver kommersiella projekt inom handel, kontor och logistik. Vi tar hand om hela projektutvecklingen, från markförvärv till färdigställande, åt våra kunder och samarbetspartners.

Bild på en kommersiell fastighet med modern arkitektur. Nyckelord: Utveckling av fastigheter bostäder hotell