Bild på en modern kommersiell byggnad, inuti konturerna på bokstaven W. Nyckelord: Utveckling av kommersiella fastigheter

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Wellbo driver utveckling av kommersiella fastigheter inom segmenten handel, kontor och logistik.

Wellbo hanterar hela projektutvecklingen från markförvärv till färdigställande åt våra kunder och samarbetspartners.

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Handel, kontor och logistik med smartness

Utveckling av kommersiella fastigheter med långa hyresavtal

Från prospektering och markförvärv till färdigställande

Kostnadseffektiv process säkrar god lönsamhet

Helhetslösning för kunder och samarbetspartners