Bild på en modern hotellbyggnad, inuti konturerna på bokstaven W. Nyckelord: Utveckling av hotell

HOTELL

Wellbo driver utveckling av hotell med potential, tillsammans med investerarpartners.

Fokus ligger på hotell med hög värdeutvecklingspotential såväl vad det gäller fastighetsutveckling som i att optimera driften i hotellrörelsen.

FÖRVÄRV OCH FÖRÄDLING AV HOTELL​

Produktutveckling, ökad produktivitet, tillbyggnad och byggrätter

PRODUKT

• Ökad beläggning
• Högre ADR
• Högre omsättningshyra
• Högre minimihyra

PRODUKTIVITET

• Lägre driftskostnader
• Verksamhets-optimering

TILLBYGGNAD- /OMBYGGNAD

• Fler rum (+ 20-25%)

BYGGRÄTTER

• Nyproduktion av bostäder på befintlig fastighet/mark
• Samhällsfastigheter

Bild på byggnaden Åby arena.
projekt-hotell-tagg

ÅBY ARENA

Wellbo har sedan 2022 arbetat med utvecklingen av Åby Arena för att omforma befintliga fastigheter till en attraktiv produkt. Arbetet innebär en repositionering av hotellet på Göteborgsmarknaden. Ny tagare till fastigheten, ny operatör, ombyggnation av hotellet till en driftseffektiv produkt. samt omstart med Easyfairs/mässoperatör. Sammantaget kommer utvecklingen av Åby Arena göra detta till en av dom mest attraktiva hotellfastigheterna i Västsverige.

projekt-hotell-tagg

ASPENÄS HERRGÅRD

Wellbo har på Geelys upppdrag arbetat med analys av Aspenäs Herrrgård. Uppdraget har omfattat ombyggnation till innovationscentrum för Geely/Uni3 samt utveckling av hotellverksamheten.

Bild på Aspenäs herrgård.