Bild på en modern bostadsbyggnad, inuti konturerna på bokstaven W. Nyckelord: Utveckling av Bostäder

bostäder

Wellbo driver projekt och utveckling av bostäder, bostadsområden och fritidshusområden i attraktiva lägen i Göteborgsregionen samt längs kusten – från Strömstad i norr till Trelleborg i söder.

Vi hanterar hela utvecklingen från markförvärv till färdigställande och försäljning med inriktning på äganderätter och BRF projekt.

FRÅN MARKFÖRVÄRV TILL FÄRDIGSTÄLLANDE OCH FÖRSÄLJNING​

Hållbarhet för långsiktigt ägande och förvaltning

UNIKA TOMTER

Attraktiva a-lägen för bostäder

LÄTTHANTERAT PROJEKT

Begränsat antal fastigheter, låg risk

RÄTT TEMPO

Snabb etablering och färdigställande

PROJEKT-GENOMFÖRANDE

Driver hela projektet från idé till försäljning med god lönsamhet